ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

/ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ2019-03-02T01:56:51+03:00

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Μεγάλοι, μεσαίοι, μικροί

Οι συνεργασίες αποτελούν για εμάς την καλύτερη απόδειξη για την ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Ενδεικτικά μερικές από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, προσφέροντας τους τις υπηρεσίες μας είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.
ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
PRO BANK
PROTON BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ
CITIBANK N.A.
EXODUS A.E
ARRIKTON DEVELOPMENT A.T.E
GLOBAL ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.

Ν.Ν.Τ Α.Ε.
GOLDEN FLAME SHIPPING S.A
GRAPHICS GARAGE A.E
PEOPLECERT HELLAS A.E
FORMULA INVESTMENT HOUSE L.T.D
ECDL HELLAS A.E.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε
GREEN GATERING A.E
A.E.F.G ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε
LEVANT PARTNERS GREECE A.E
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε
ACCENTURE A.E

ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING A.E
ΛΕΩΝ ΑΜΑΡΙΛΙΟ Α.Ε
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
CITIBANK ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ
AMERICAN BUREAN OF SHIPPING
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε
INTERASCO A.E.Γ.Α
Μ. ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΣΙΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
ΕΙΚΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
ADELFIA SHIPPING ENTERPRISES S.A
BED & BATH A.E
ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε
PRIME WAY S.A
GAINJET A.E
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε
Σ.Υ.Ε.Δ.Σ Α.Ε